top of page
Vestfold og Telemark Teaterråd
NYTTIGE LINKER
 • Frifond

  Her kan alle amatørteatergrupper søke midler til teateroppsetninger. Da går man inn på hjemmesidene til Frifond teater. Søknadprosesen er veldig enkel og man får svar innen 4-6 uker. Ingen søknadfrist, og de fleste får kr. 20.000-25.000.

 • Manusbanken

  Dette er er manusbanken til norske profesjonelle dramatikere. Det Norske Dramatikerforbund har fått en meget aktiv og utadvent profil. Det er spennende for amatørteater å se hvem de er og hva de skriver. Du kan ofte få tak i de samme manusene gratis fra arkivene på teatrene (digitalt) og på offentlig bibliotek.

 • Manusbiblioteket Dramas

  Her kan amatørteater lete etter manus. Samtidig søker de også om rettigheter til oppsetning for deg. En meget god tjeneste for amatørteatret og den er mye brukt. Man kan også bestille manus til gjennomlesning.

 • Norsk Revyfaglig Senter

  Norsk Revyfaglig Senter drifter et revyhistorisk arkiv, NM i revy, revyaktivitetskalender på nettet m.m. Alt om revyfestivalen på Høylandet. Er ikke utpreget nasjonalt, men aktive.

 • Ravn

  Ravn er organisasjonene for "laivere". De har en fin oversikt over kommende spill du kan være med i. Laiv=En arrangørgruppe lager senarioer og dele ut rollekort og finner på intrigepunkter. Folk kommer med kostymer og lager ting – og så spiller de teater gjerne ute i skogen, på historiske steder, eller alle andre steder enn i et teater.

 • Spelhandboka

  Spelhandbokas hjemmeside spelhandboka.no er et fantastisk hjelpemiddel for den som planlegger en teaterproduksjon og for medarbeidere i prosjekt. Alt fra spilleplaner, budsjetter, søknader m.m. Egentlig laget for utespill, men passer for alle typer produksjoner.

 • Teateralliansen

  Teateralliansen består av flere organisasjoner som har gått sammen i et kulturpolitisk samarbeid: Norsk Amatørteaterforbund , Frilynt Norge , Noregs Ungdomslag , Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd. De ønsker å forvalte: NM i teatersport, Junior-NM i teatersport, kartlegging av behov for ei felles instruktøropplæring, tilskotsforvaltning og midlertidig drift av DRAMAS.

 • Teaternett

  Teaternett er et nyhets- og informasjonsnett for utdanning, kursholdere, instruktører, premierer, teaterartikler, internasjonale linker og har et eget teaterleksikon. Et levende og oppdatert nettsted.

 • TONO

  Til TONO meldes inn og betale avgifter for bruk av musikk i forestillinger. De har myndighet til å stoppe offentlig visninger, og kreve inn penger om ikke avgifter og bruksrettigheter er i orden.

 • SceneFolk

  Denne siden legger ut artikler om teaterarbeid og produsjonsverktøy for produksjon og drift av teater.

bottom of page