top of page
Vestfold og Telemark Teaterråd
VÅR HISTORIE

Vestfold teaterråd (VTR) blei etablert 1980. 

Fram til årtusenskiftet jobbet Vestfold teaterråd aktivt med kursing, veiledning, sosiale treff, teaterturer og koordinering av info om de ulike revy- og teatergruppene og -lagene som fantes i Vestfold. Medlemmer av rådet hadde også revyforestillinger som de tok med rundt i fylket. Ved siden av dette hadde de lysutleie til en rimelig penge, og formidling av ressurspersoner ut til lagene.

Siden 2007 har Vestfold teaterråd fått tilskudd fra Vestfold fylkeskommune – dette skal dekke en 13 % stilling. Disse prosentene utgjorde opprinnelig VTR sin andel av en full sekretærstilling, som var delt mellom VTR (13 %), Vestfold kulturnettverk (50 %) og Korforbundet i Vestfold (37 %).

Sommeren 2014 var det på tide å tenke nye tanker. Mange aktører, inkludert VTR, var på banen for å tilby kurs, men interessen for dette blant voksne dalte mer og mer som markedet blei mettet. VTR skrev dermed en ny søknad for den kommende fireårsperioden, med en påfølgende handlingsplan.

Fokusområdene blei:
          – Teater på Tvers (Seniorteater/Innvandrerteater)
          – Smalt teater (Ikke alle bør spille «Kardemomme by» og «Annie»)
          – Forumteater.

Stipendordningen skulle blant annet gi bidrag til:
          – Unge utøvere som tar forestillinger «hjem» til fylket
          – Prosjekter på tvers av lag
          – Nye tekster med lokal forankring
          – Grupper som tar en forestilling til festival
          – Produksjoner med «smale» oppsetninger
          – Unge talenter som skal studere i utlandet.

Og her er vi i dag. Revy- og teaterlagene kan i tillegg søke midler til kurs i forbindelse med egne produksjoner. Kursene må være åpne for deltakere utenfra.

Planene videre er mange og spennende, og prosjekter innenfor de tre fokusområdene er igangsatt.

 Org.nr. 972 319 070

Sekretær er Anette Løbach

bottom of page